Rolex Daytona, Ref.16520 Zenith, Rev.2020, Ca. 1993 Inverted 6