Rolex Daytona, Ref.16520 „Zenith“, Rev.2020, Ca. 1993 Inverted 6